مجیک کمپانی


خاله ام وقتی ازدواج کرد ۱۶سالش بود . اونم با دعا عروسش کردن . شب عروسیش خاله ام پریود بود وقتی  پاک شد و قرار بود دست ب دست هم بدن . شوهر خاله ام نتونست کاری بکنه . انگه ناپاکی ب خاله ام زدن و اومدن دم خونه پدر بزرگ داد زدن ک آبروشون رو ببرن خاله ام رو بردن پزشک قانونی و فهمیدن  ک خاله ام مشکلی …

sasajojo

sasajojo

sasajojo

خاله ام وقتی ازدواج کرد ۱۶سالش بود . اونم با دعا عروسش کردن . شب عروسیش خاله ام پریود بود وقتی  پاک شد و قرار بود دست ب دست هم بدن . شوهر خاله ام نتونست کاری بکنه . انگه ناپاکی ب خاله ام زدن و اومدن دم خونه پدر بزرگ داد زدن ک آبروشون رو ببرن خاله ام رو بردن پزشک قانونی و فهمیدن  ک خاله ام مشکلی نداره و  مشکل از پسرشونه نامه گرفتن . بعد از اون نذاشتن با خاله ام  رفت و امد داشته باشیم . تا بعد ی مدت  خاله ام رو گرفتن زدن انداختن بیرون بهش گفتن نازایی بعد دوسال ک خاله ام زایید . مادر من رفت جمعش کنه  آب قطع بود مادرم و خواهرشوهر و مادرشوهراش برداشتن خاله ام بردن حموم نمره باید ببخشید مادرم میگ  تیغ رو مادرشوهرخاله ام  استفاده کرد بعد داد دخترش بعد گذاشت اونجا گفت بیا اینم تیغ .همون تیغی ک خودش و دخترش استفاده کرده بود  درآورد داد خاله اپ وگفت تمیز کن خودت من ببینم … مادرشوهر خاله ام  حامله میشه  زایمان میکنه  ب جا اینکه از نوار بهداشتی استفاده کنه  مادرشوهرش از کهنه استفاده میکرد و ب خاله ام میگفت باید برام بشوری کهنه رو  خاله ام  ی بار نشست خواهرشوهراش گرفتن زدن انداختنش بیرون .

خوندین بگید بقیه اش تایپ کنم 

۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۰۱:۵۳

۸ نفر لایک کرده اند …

asalbanooooo

asalbanooooo

خب بقیه اش

۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۰۱:۵۴

۱ نفر لایک کرده اند …

مانیا35

مانیا۳۵

اه چه کثافتایی بودن حالم بهم خورد

۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۰۱:۵۵

۳ نفر لایک کرده اند …

مامانی۱۲۳

مامانی۱۲۳

هاا؟😕

۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۰۱:۵۵

۱ نفر لایک کرده اند …

بیسان3

بیسان۳

خالت چه بدبخت بود دلم سوخت هر کی رسید یکی زد تو سرش

۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۰۱:۵۵

۳ نفر لایک کرده اند …

75shokolati

۷۵shokolati

چقد خانواده شوهرش گوه بودن بی شرفا خالت چرا زبون نداشته جرشون بده

۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۰۱:۵۶

۵ نفر لایک کرده اند …

afsaneh___67

afsaneh___67

عنوانت فقط😂😂😂

فکر کردم میخوای در مورد ایدز صحبت کنی😕

۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۰۱:۵۶

۲ نفر لایک کرده اند …

yas27

yas27

این چیزا چیه تعریف میکنین 😖😖😖😖جیگرمون‌خونه شما خونترش نکنین😥😥😥😥😥

۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۰۱:۵۶

۶ نفر لایک کرده اند …

tyasan

tyasan

وای حالم بد شد 😫😫😫😫😫

۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۰۱:۵۶

۱ نفر لایک کرده اند …

pariارام

pariارام

الهی خدا جمشون کنه پست فترتا خاله ات چند سالشه حالا

۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۰۱:۵۶

۱ نفر لایک کرده اند …

behi64

behi64

مادر شوهرش روانی بوده

۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۰۱:۵۶

۱ نفر لایک کرده اند …

راد۳

راد۳

حالا هم سرگذشت خاله ها مد شد

منو دعوا نکنیا استارتر جیغ وداد میکشم ایوقت شب

۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۰۱:۵۶

۴ نفر لایک کرده اند …

fatemeh1mad

fatemeh1mad

ببخشیدااا چ خاله بی عرضه داشتی ک این همه با بی احترامی کنار اومد ….خاک برسر همچی شوهری ..اعصابم خراب شدد😤

۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۰۱:۵۶

۶ نفر لایک کرده اند …

angelaa

angelaa

 اگه من بودم میرفتم اون کهنه خونی رو چندبار میزدم تو قوری چاییشون و در میاوردم بعد میگفتم شستمش 😐😐😐😐

۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۰۱:۵۶

۱۶ نفر لایک کرده اند …

dorzad

dorzad

Yani chi khodetoon begin baghiyasho???takhayoli bood Yani??a

۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۰۱:۵۶

۱ نفر لایک کرده اند …

1394doni

۱۳۹۴doni

خاک تو سرشون چندشا

۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۰۱:۵۶

۱ نفر لایک کرده اند …

مامان_تیام_جووون

مامان_تیام_جووون

وااا اسیری برده بودن بی پدرا😠😠😠

۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۰۱:۵۶

۱ نفر لایک کرده اند …

inaz58

inaz58

تا همبن جا متاسفم برای خالتون….

۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۰۱:۵۶

۲ نفر لایک کرده اند …

niva77

niva77

امشب شب خاله هاس  همه تاپیک خاله میزنن

۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۰۱:۵۷

۴ نفر لایک کرده اند …

مهستیmahasty

مهستیmahasty

یعنی مردم خودمون به هم رحم نمی کنن بعد انتظار داریم خدا بهمون رحم کنه !!!

۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۰۱:۵۷

۱ نفر لایک کرده اند …

درباره : مجیکی