مجیک کمپانیشب زده بارسایی اصیل از اینا که زیاده بخواهیم بگیم علیرضا مادریدی اوف Real Fan خخخخ هادی کشتیبان🚢 بارسا خاله ی تیما در یک چهارم نهایی و نیمه نهایی((((: دراگون ۲۰۱۶ پس بهترین بازیکن تاریخ !!!!!تو این بازیا چی کار می کرده؟؟؟؟نتونسته نتایج رو عوض کنه تا تیمش نحقیر نشه؟؟:) سلطان گوتی قرار ما این …

شب زده

تصویر بارسایی اصیل

بارسایی اصیل

از اینا که زیاده بخواهیم بگیم

تصویر علیرضا مادریدی

علیرضا مادریدی

اوف

تصویر Real Fan

Real Fan

خخخخ

تصویر هادی کشتیبان🚢

هادی کشتیبان🚢

بارسا خاله ی تیما در یک چهارم نهایی و نیمه نهایی((((:

تصویر دراگون 2016

دراگون ۲۰۱۶

پس بهترین بازیکن تاریخ !!!!!تو این بازیا چی کار می کرده؟؟؟؟نتونسته نتایج رو عوض کنه تا تیمش نحقیر نشه؟؟:)

تصویر سلطان گوتی

سلطان گوتی

قرار ما این بود هیچوقت بروشون نیاریم بچه ها کار بدی کردین نباید اینکارو میکردین

تصویر mes que un club

mes que un club

نتایج الکلاسیکو های اخیرو چرا نمیذاری؟

همچنین بخوانید :

درباره : مجیکی