مجیک کمپانیبهترین کاربر تاریخ در ۲۰ سال مبارزاتم زنم نقش دست راست مرا داشت ، و در ۲۰ سال زندان ، دست راستم نقش زنم را داشت . 👤نلسون ماندلا #سخن_بزرگان برگرفته از کانال کص آمد نیوز همچنین بخوانید : َZayn حوصلم سررفته Machine Gun Kelly – Rap Devil بچه ها لطفا بیایین تو این تاپیکم […]

بهترین کاربر تاریخ

در ۲۰ سال مبارزاتم زنم نقش دست راست مرا داشت ،
و در ۲۰ سال زندان ، دست راستم نقش زنم را داشت .

👤نلسون ماندلا

#سخن_بزرگان

برگرفته از کانال کص آمد نیوز

همچنین بخوانید :

درباره : مجیکی